Kasteel Horn

Het kasteel heeft de vorm van een middeleeuwse ringmuurburcht. Het had aanvankelijk vier hoektorens en een vleugel. Door verbouwing verdwenen er 2 torens, en werd de ringmuur verhoogd door met mergelblokken op de oorspronkelijke weergang een tweede rij bogen en een nieuwe weergang te bouwen. De oorspronkelijk 13e eeuwse ronde aanleg bestaat nog grotendeels.

Het zaalgebouw van het kasteel is in de 15de eeuw naar het oosten verlengd en de oude vierkante toren is toen in een woonruimte veranderd. Het hele woongedeelte heeft hierdoor een L-vorm gekregen.

In 1102 wordt er een Engelbert Van Horn genoemd. Hij was een zoon van Dirk van Horn. Of er toen al een kasteel gestaan heeft, is niet bekend. Kasteel Horn wordt voor het eerst in 1243 vermeld in een brief, waarin Willem, heer van Horne en Altena, verklaart dat hij van graaf van Loon ondermeer de burcht en het dorp Horn in leen heeft gekregen. Een andere eigenaar was een aanhanger van Willem de Zwijger, Philips de Montmorency, graaf van Hoorne, die in 1568 in Brussel werd terechtgesteld.

In 1798 werd het kasteel openbaar verkocht aan dhr. Magnee uit Luik. Deze familie is heden ten dage nog steeds eigenaar. Toen in 1948 loodgieters met herstelwerkzaamheden bezig waren, ontstond er brand in het woongedeelte. Pas in 1954 is men met de restauratie begonnen en is o.a. de zaal weer teruggebracht als in de 15de eeuw.

Kasteel Horn

Kasteelstraat 6
6085 BH Horn, Limburg